Tinco’s pedigree (10 generations)

Here follows a pedigree for Tinco Lycklama with up to 10 generations (in both paternal and maternal lines). The hyperlinks connect to profiles that are publicly accessible on the geni . com website. Please consider that this genealogical line-up results from online collaboration (crowdsourcing) and that some data may be incorrect. Please notify us of any anomalies, as we can correct them and protect the data against future ‘data-drift’.

Hieronder volgt een kwartierstaat van Tinco Lycklama tot tien generaties (aan vaders- en moederskant). De hyperlinks verbinden door naar profielen op de geni . com website. Gelieve er rekening mee te houden dat deze gegevens gestoeld zijn op online samenwerking (crowdsourcing) en dat sommige gegeven onjuist kunnen zijn. Gelieve ons de fouten te signaleren aangezien we deze kunnen corrigeren en beschermen tegen nieuwe fouten in de toekomst.

Trouvez ci-dessous le pedigree de Tinco Lycklama jusqu’à dix générations (patrilinéaire et matrilinéaire). Les liens connectent à des profils accessibles sur le site geni . com. Sachez que ces données résultent d’une collaboration en ligne (crowdsourcing) et qu’elles peuvent s’avérer erronées. Veuillez bien nous signaler toute anomalie, pour que nous puissions corriger et protéger les profils contre toute erreur future.