Donations


tlf-anbi


 

The Tinco Lycklama Foundation is a ‘stichting‘ by Dutch law. It has been awarded the status of ‘Culturele ANBI’ by the tax authorities in The Netherlands. This means that the foundation is considered a non-profit, public benefit organisation for tax purposes. Donations are thus tax deductible.

  • For further information about the ANBI status, see this Wikipedia page (English).
  • For the legal requirements for donations, check with the Dutch tax authorities (English).
  • For legal information about the Tinco Lycklama Foundation, please check this page.

If you wish to participate to the realisation of the foundation’s objectives and make a donation, please send us an e-mail. Thank you for your generosity and support!

 

De Tinco Lycklama Foundation is een stichting volgens Nederlands recht. Het verkreeg de status van “Culturele ANBI” vanwege de Nederlandse belastingdienst. Dit betekent dat de stichting erkend wordt als een non-profit, algemeen nut beogende instelling. Donaties zijn bijgevolg fiskaal aftrekbaar.

  • Voor algemene informatie over de ANBI status, zie deze Wikipedia pagina.
  • Voor de fiskale voorwaarden inzake donaties, kijk bij de Belastingdienst.
  • Voor legale informatie omtrent de stichting Tinco Lycklama Foundation, zie deze pagina.

Indien u wenst bij te dragen tot de verwenlijking van de objectiven van de stichting, gelieve ons te contacteren per e-mail. Met dank voor uw vrijgevigheid en steun!