The Tinco Project – een bijzondere zoektocht naar de enigmatische Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900)

MEDEDELING

Tinco Lycklama (1837-1900) - par Emile Vernet-Lecomte
Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900) – par Emile Vernet-Lecomte

Cannes/Amsterdam, 03/03/2016 —– Onderzoekers in Nederland en Frankrijk melden vandaag de start van The Tinco Project. Dit project is exclusief gewijd aan de studie van een bijzonder persoon die leefde in de tweede helft van de 19de eeuw – de Friese jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (Beetsterzwaag (NL), 1837 – Cannes (F), 1900). Ondanks enkele markante feiten en een reputatie als één van de eerste Nederlandse oriëntalisten, is Tinco Lycklama vrijwel onbekend. Het project wil het leven van deze enigmatische aristocraat verkennen en documenteren en hem toegankelijk maken voor een breed publiek. The Tinco Project wil eveneens demonstreren hoe participatief onderzoek met vrijwilligers kan bijdragen tot populaire interesse voor historie en tot collectieve kennis.

Tinco Lycklama was een Friese aristocraat uit een zeer welgestelde familie van bestuurders en grondeigenaren. De jonge Tinco had al vroeg een passie opgevat voor de geschiedenis en de culturen van het Midden Oosten. Op 27-jarige leeftijd vertrekt hij in zijn eentje op reis naar de Orient, via Rusland en de Caucasus – een reis die ruim drie jaar zou duren. Na zijn terugkeer publiceert hij zijn reisjournaal in vier boekdelen met in totaal ruim 2200 pagina’s. Hij had ook meer dan 700 voorwerpen van zijn reis meegebracht, en stelde deze tentoon in een eigen museum te Beetsterzwaag. Om deze redenen kan Tinco Lycklama beschouwd worden als één van de eerste Nederlandse oriëntalisten.

Intussen was Tinco enthousiast geraakt over Cannes – de ontluikende Franse badplaats waar Europese aristocraten en rijke families de winter doorbrachten, in de voetsporen van de Engelse kanselier Lord Brougham. In 1872 verhuist Tinco naar Cannes, neemt zijn museum mee, en brengt er het grootste deel van de rest van zijn leven door. In 1877 schenkt hij de stad zijn collectie van Oosterse voorwerpen – een donatie die de hoeksteen wordt van het stedelijk museum van Cannes (en nog steeds de centrale attractie in dit museum). Tinco was ook een graag geziene gast in de ‘high society’ van de Azuurkust. Zijn ‘bals masqués’ waren berucht.

Ondanks het feit dat de naam (en de vrijgevigheid) van Tinco Lycklama nog steeds weerklank hebben in zowel Friesland als Cannes, zijn de details van zijn leven doorgaans onbekend gebleven. The Tinco Project gaat hier wat aan doen, en wil meteen open samenwerking tussen onderzoekers en vrijwilligers stimuleren. Dankzij de toenemende digitalisering van archieven, boeken en objecten hebben internet-gebruikers steeds vlottere toegang tot bronmateriaal. Dankzij online samenwerking kan iedereen bijdragen tot onze collectieve kennis.

The Tinco Project is een levend project dat met de tijd zal evolueren. Inzake communicatie en samenwerking draait het project op een eigen web site (https://tincolycklama.org/) in combinatie met een Facebook pagina (https://www.facebook.com/Tinco-Lycklama-à-Nijeholt-1042159302471108). De initiatiefnemers opereren vanuit Amsterdam en Cannes.


Contact : per e-mail


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s